| | | |
Ελληνική έκδοση English version Home
 
Προϊόντα Ήλιον
Προϊόντα-Υπηρεσίες
 
 
Ήλιον

Το ήλιον είναι ευγενές αέριο, το δεύτερο ελαφρύτερο αέριο μετά το Υδρογόνο. Άχρωμο, άοσμο, χωρίς γεύση, μη τοξικό το ήλιον είναι μη ευφλεκτο αέριο με μεγάλη θερμική αγωγιμότητα.

Χρησιμοποιείται για την δημιουργία αδρανούς ατμόσφαιρας και της αποφυγής οξείδωσης κατά την κόληση μετάλλων όπως το αλουμίνιο, το ανοξειδωτο, ο χαλκός και κράματα μαγνησίου.

15.07.2008
Νέο Εμφιαλωτήριο Οξυγόνου
Web Design & Web Development Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου