| | | |
Ελληνική έκδοση English version Home
 
Προϊόντα Οξυγόνο
Προϊόντα-Υπηρεσίες
 
 
Οξυγόνο

Το οξυγόνο βρίσκεται στην ατμόσφαιρα σε ποσοστό 21% περίπου. Είναι αέριο σε κανονικές συνθήκες και έχει ε.β. 1.1 , Σημείο βρασμού 183οC.
Παράγεται απο την διύληση του αέρα που γίνεται με την κρυογενική υγροποίησή του και την διύληση.
Το οξυγόνο μπορεί να αποθηκευτεί και να μεταφερθεί είτε σαν αέριο είτε σαν υγρό (σε ειδικά βυτια-δεξαμενές)

Το Οξυγόνο είναι πηγή ζωής και υποστηρίζει την καύση.Αχρωμο, άοσμο,χωρίς γεύση, το οξυγόνο χρησιμοποιειται για την κοπή μετάλλων.

15.07.2008
Νέο Εμφιαλωτήριο Οξυγόνου
Web Design & Web Development Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου