| | | |
Ελληνική έκδοση English version Home
 
Προϊόντα Οξυγόνο
Προϊόντα-Υπηρεσίες
 
 
 
Οξυγόνο
Το οξυγόνο βρίσκεται στην ατμόσφαιρα σε ποσοστό 21% περίπου. Είναι αέριο σε κανονικές συνθήκες και έχει ε.β. 1.1 , Σημείο βρασμού 183οC.
Περισσότερα
15.07.2008
Νέο Εμφιαλωτήριο Οξυγόνου
Web Design & Web Development Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου